Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Fraflytning

Når du fraflytter dit lejemål, er du pligtig til at aflevere det i samme stand, som det var ved indflytningen. Du kan aldrig komme til at sætte lejemålet i bedre stand end det var ved indflytningen. Udfærdiges der fraflytningsrapport er det vigtigt, at du ikke underskriver denne, medmindre du er 100% enig i de krav, udlejer stiller i rapporten. Har du underskrevet en fraflytningsrapport, risikerer du at komme til at betale for alle de arbejder, rapporten omtaler.

Få altid kvittering på, hvornår du har afleveret nøglerne.

Der er særlige regler hvis udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud. Hvis det er tilfældet, skal udlejer syne beboelseslejligheden senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at din fraflytning har fundet sted. Du skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel. Der kan dog aftales et kortere varsel når lejeforholdet er ophævet eller opsagt (hvilket stort set altid vil være tilfældet).

Udlejeren skal i forbindelse med synet, udarbejde en fraflytningsrapport. Denne rapport skal udleveres til dig ved synet eller sendes til dig senest 2 uger efter synet, såfremt du ikke er til stede ved synet eller hvis du ikke vil kvittere for modtagelsen af rapporten.

Hvis udlejer kun lejer én beboelseslejlighed ud gælder følgende: Senest 14 dage efter, at du har afleveret nøglerne, skal udlejer oplyse dig om hvilke arbejder, udlejer mener, du hæfter for. Går der mere end de 14 dage kan udlejeren ikke kræve, at du betaler noget overhovedet for istandsættelse, med mindre eventuelle mangler ikke har kunnet opdages ved sædvanlig agtpågivenhed, eller med mindre denne frist er forlænget ved aftale.

Uanset om udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud eller ej, gælder følgende:

Hvis der afholdes syn i forbindelse med fraflytningen af lejemålet og hvis der er beboerrepræsentation i ejendommen, bør du bede om at beboerrepræsentanterne kommer med til synet. Det er altid en god idé at sørge for, at beboerrepræsentanterne eventuelt kan være til stede ved synet, da de kender ejendommens forhold og også kan fungere som vidner ved en eventuel boligretssag. Er du uenig i de krav udlejeren stiller, så lad være med at underskrive fraflytningsrapporten og kontakt Lejernes LO med det samme.

Huslejenævnet kan tage stilling til, hvorvidt udlejers krav er rimelige. Det kræver dog, at huslejenævnet kommer på besigtigelse, inden der er sket istandsættelse af lejemålet. Du kan eventuelt tage billeder af lejemålet ved synet, som kan forelægges som dokumentation for lejlighedens stand.

Er du fraflyttet og skal der ske istandsættelse, er det udlejer, der vælger håndværkere.

Vær opmærksom på, at når der er en indvendig vedligeholdelseskonto, så kan du ikke benytte midlerne, når du har opsagt lejemålet og eventuel istandsættelse, som du hæfter for ved fraflytningen, kan derfor ikke trækkes på kontoen.

Kontakt Lejernes LO så hurtigt som overhovedet muligt, hvis du ikke er enig i de krav, din udlejer stiller om istandsættelse i forbindelse med din fraflytning. Det er svært at gøre noget ved sagen, når du modtager regningen for istandsættelsen, ofte måneder efter fraflytningen.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser