Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Forhåndsgodkendelse af forbedringsforhøjelser

Udlejer kan, inden han gennemfører forbedringer og dertil hørende lejeforhøjelser, gå til huslejenævnet for at få en forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelsen inden arbejdernes iværksættelse. Her skal udlejer lave et projektmateriale vedrørende de påtænkte arbejder og komme med en opgørelse over de anslåede udgifter ved gennemførelsen, samt en beregning af den ønskede lejeforhøjelse. Samtidig med, at udlejeren indbringer sagen for huslejenævnet, skal han fremsende oplysning om forbedringsarbejdets art og en angivelse af lejeforhøjelsens forventede størrelse til de berørte lejere.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser