Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Forbedringsforhøjelser i små ejendomme (regulerede kommuner) og alle ejendomme (regulerede kommuner)

I ejendomme uden beboerrepræsentation / talsmandsordning kan ejeren varsle lejeforhøjelser for forbedringer uden at spørge lejeren først.

I ejendomme med beboerrepræsentation / talsmandsordning skal beboerrepræsentanterne orienteres, inden der kan ske lejeforhøjelser for forbedringer. Arbejder i lejemålene skal dog varsles med mindst 6 ugers varsel. Lejeforhøjelsen sættes efter det lejedes værdi.

Lejeforhøjelsen kan gennemføres med 3 måneders skriftlig varsel og skal indeholde oplysning om grunden til lejeforhøjelsen samt en beregning heraf med oplysning om de afholdte udgifter. Endvidere skal du oplyses om, at man kan gøre indsigelse indenfor 6 uger, såfremt man ikke kan godkende denne.

Gør du indsigelse, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet til afgørelse. Huslejenævnet kan nedsætte lejeforhøjelsen, såfremt denne ikke er korrekt beregnet, eller hvis lejen efter forbedringsarbejdernes gennemførelse vil overstige det lejedes værdi.

I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser