Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Aftalte individuelle lejeforhøjelser for forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder

Lejeloven giver mulighed for, at udlejer og lejer i et bestående lejemål kan indgå aftale om gennemførelse af forbedringsarbejder i lejligheden og aftale en nærmere fastsat lejeforhøjelse herfor.

Aftalen skal være skriftlig. Udlejeren skal, inden aftalen indgås, orientere lejeren om muligheden for at indhente en forhåndsgodkendelse fra huslejenævnet om lejens størrelse, samt en udtalelse fra kommunen om, hvorvidt der kan gives individuel boligstøtte til den samlede husleje efter aftalen – det vil sige gældende leje plus det tillæg, der kommer af aftalen. Har lejeren ikke fået disse oplysninger, bortfalder aftalen.

Indgå aldrig individuelle aftaler med udlejeren uden først at have henvendt dig til Lejernes Landsorganisation. Typisk benyttes denne regel for at få lejeren til at betale mere for forbedringsarbejder end loven i øvrigt giver mulighed for. Man kan risikere, at man ikke kan få individuel boligstøtte til den husleje, der følger efter aftalens indgåelse. Aftalen kan ikke tilsidesættes, hvis udlejeren har overholdt ovennævnte betingelser.

Når lejeren, med hvem aftalen er indgået fraflytter, bortfalder aftalen, og der skal aftales en husleje for den nye lejer, der følger de almindelige regler herom. Læs mere om huslejefastsættelse her.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser