Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Rettigheder med beboerrepræsentation

Lovgivningen giver lejerne flere rettigheder, når der er oprettet beboerrepræsentation for ejendommen.

F.eks. får lejerne ret til:

- At bestemme husorden (Udlejer kan dog modsætte sig, hvis der er væsentlige grunde hertil)

- At blive orienteret om og drøfte forbedringsarbejder (når det medfører en lejeforhøjelse på over 60 kr. set over de sidste 3 år.), samt modtage udbudsmateriale og overslag over forbedringsforhøjelser.

- At pege på, hvilket håndværksfirma, der deltager i licitation, der skal benyttes, når udlejer afholder en sådan.

Hertil kommer, at de valgte beboerrepræsentanter i forbindelse med lejeforhøjelser, varsling af forbedringer og varmeregnskaber, kan kræve dokumentation i form af bilag, samt gøre indsigelse på lejernes vegne.

Beboerrepræsentanterne kan også deltage i syn ved ind- og fraflytning, hvis de inviteres af lejer.

Beboerrepræsentanterne kan effektivt gøre noget ved ejendommens vedligeholdelsesstand.

F.eks. i forbindelse med gennemgribende modernisering og forbedring af lejlighederne ved genudlejning, har beboerrepræsentanterne en frist på 14 dage til at påpege mangler på ejendommen.

Disse mangler skal udbedres, førend udlejer kan kræve en leje efter det lejedes værdi.

Det er altid en fordel for lejerne at kunne handle i fællesskab ved, at man har valgt et par repræsentanter, der på samtliges vegne kan efterse, at lovgivningen overholdes af udlejer.

Når der er beboerrepræsentation, kan man også på et beboermøde fastsætte et beløb til beboerrepræsentanternes arbejde, som udlejeren skal opkræve sammen med huslejen.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser