Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Oprettelse af beboerrepræsentation

I ejendomme med mindst 6 beboelseslejemål har man ret til at vælge beboerrepræsentation.

I ejendomme med 3-5 beboelseslejemål har lejerne i fællesskab samme beføjelser som beboerrepræsentationen i større ejendomme. I stedet for at vælge en beboerrepræsentation, vælger man en talsmand, der repræsenterer lejerne over for udlejeren, og som skal handle i overensstemmelse med beboelseslejernes beslutninger.

Alle beboelseslejere i ejendommen eller en afdeling af Lejernes LO, der har mindst én af beboerne som medlem, kan indkalde til beboermøde til oprettelse af beboerrepræsentation eller talsmandsordning. Samtlige beboelseslejere i ejendommen skal indkaldes til beboermøde på nær lejere af fremlejemål. Erhvervslejere og klubværelseslejere skal også indkaldes til beboermødet; det er dog kun beboelseslejere, der har stemmeret. Indkaldelsen skal ske med mindst 8 dages varsel, enten ved brev til samtlige husstande eller ved opslag på ejendommen.

På det stiftende beboermøde kan man ved almindelig flertalsbeslutning oprette en beboerrepræsentation, hvis mindst 50 % af beboelseslejerne er til stede. Man kan give møde ved fuldmagt.

Er der mindre end 50 % af beboelseslejerne til stede, skal man stadigvæk stemme om, om man vil oprette en beboerrepræsentation. Dette resultat skal godkendes ved en urafstemning. Ved urafstemningen er det flertallet af de afgivne stemmer, der afgør, om beboerrepræsentationen er oprettet eller ej.   

Udlejeren skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel og har ret til at være til stede på mødet.

Lejernes LO kan bistå med at oprette beboerrepræsentation, herunder udarbejdelse af indkaldelser m.m.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser