Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

28-02-2019

LLO skal være med til at kulegrave 5.2

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er efter lang tids pres fra bl.a. LLO og den seneste tids pressefokus på udenlandske opkøb og voldsomt stigende huslejer, blevet enige om at nedsætte et ekspertudvalg, som skal undersøge omfanget og virkningerne af de såkaldte ”gennemgribende renoveringer” (Brl § 5 stk. 2).

Arbejdsgruppen nedsættes pr. 1. april og skal være færdig d. 1. oktober 2019.

I LLO hilser Landsformand Helene Toxværd initiativet velkommen:

”Det er positivt, at der nu kommer konkrete tal på bordet. LLO har i årevist efterlyst netop dette, for ingen kan være tjent med den nuværende udvikling hvor ejendom efter ejendom opkøbes, med det resultat at huslejerne stiger i ekspresfart.

Det er ingen hemmelighed, at vi helst havde set at 5.2. helt blev afskaffet og erstattet at mere intelligente og fremtidssikrede ordninger. Ordninger der sikre velvedligeholdte boliger i Danmark og ikke velvedligeholdte udlejere, pensionskasser og amerikanske kapitalfonde. Og vi havde derfor gerne set, at man fra politisk side havde gennemført det tidligere annoncerede beslutningsforslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et straksindgreb. Dette kommer ikke, men vi er glade for, at et flertal i Folketinget ikke vil sidde på hænderne, og at partierne stilles frit til at ændre (eller ophæve) § 5, stk. 2 når udvalgets rapport er klar. For det er der i den grad brug for, hvis vi vil have byer som alle skal have råd til at bo i”.

Link til pressemeddelelsen på ministeriets hjemmeside

Læs mere…
26-02-2019

Almene boliger har lav husleje

I en analyse, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet selv har fået udfærdiget, fremgår det, at huslejen i de almene boliger er flere tusinde kroner lavere pr. måned for en godt 80 kvm. bolig, end tilsvarende boliger i nærområderne.

Analysen har til formål at vurdere mulighederne for at sælge almene familieboliger i de "hårde ghettoer" til ejerboliger eller private udlejningsboliger. 

Det er analysefirmaet Copenhagen Economics, der har benyttet det gennemsnitlige huslejeniveau i nærområdet til at beregne, hvad en investor er villig til at betale for de almene familieboliger. 

Link til analyserne i ministeriet

Læs mere…
19-02-2019

LLO producerer en række små, informative film

Som noget nyt har vi i LLO produceret en række små film med temaet - GØR DET RIGTIGT.     

Vi har længe haft et ønske om at producere en række små, informative film om de problematikker vi oplever, at vores medlemmer oftest støder på.

Det er nu lykkedes og de kan ses på LLO's YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCWdlDkIVlQkoDaiYGNBEl2A

Der vil løbende komme nye film, som tager emner op, som vi opftest oplever efterspørgsel omkring.

Del gerne filmene med bekendte, familie og venner – og ikke mindst med beboerne  i jeres ejendom.

Ris og ros modtages meget gerne på Facebook, hvor filmene også ligger: https://www.facebook.com/LejernesLandsorganisationDanmark/

Læs mere…
21-01-2019

LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER

 LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.

"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted. 

Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.

Målgruppen er almindelige mennesker uden juridiske forhåndskundskaber, men stoffet er selvsagt juridisk, da lejekontrakter er juridiske dokumenter. 

Baggrunden er, at vi i vores sagsbehandling oplever, at medlemmer har skrevet under på en lejekontarakt, hvor nogle af vilkårene ikke viser sig at være til deres fordel. Specielt udlejers tilføjelser i afsnittene om særlige vilkår i lejeaftalen kan afstedkomme, at du som lejer binder dig til en kontrakt, hvor udlejer har kunnet fravige de almindelige lejelovsregler.

Dette og meget andet forsøger vi at rådgive omkring - nu ikke kun gennem vores sagsbehandling, men også med denne bog.

 

 

 

 

 
Læs mere…
08-01-2019

LLO Horsens nyhedsbrev januar 2019

Nyhedsbrev fra LLO Horsens, med hvad der rør sig i afdelingen pr. januar 2019

Læs mere…
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  Næste

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser